Kostrzewa Twin Bio 12kW

16 300,00

Opis

Twin Bio NELegitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189. Certyfikat ekoprojektu Akredytowanego Instytutu Badawczego Przemysłu Maszynowego w czeskim Brnie respektowany jest przy ubieganiu się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.Konstruktorzy firmy KOSTRZEWA stworzyli urządzenie będące połączeniem niezawodności i perfekcyjności. Kocioł przystosowany jest do spalania ekologicznej biomasy w postaci pelletu oraz owsa.Urządzenie składa się z czterech połączonych ze sobą elementów :Korpusu kotła – wykonanego zgodnie z technologią 3xT (time,turbulator, temperature)Sprawdzonego rozwiązania – palnika Platinum Bio – pozwalającego na automatyczne spalanie pelet i owies.Automatyki Platinum Bio ecoMAX 860P-S Simple z graficznym panelem operatorskim zainstalowanym we frontowej izolacji kotła. Ma ona za zadanie regulację pogodową jednego obiegu grzewczego + ciepłą wodą użytkową. W automatyce została zastosowana innowacyjna regulacja płomieniem i temperaturą Fuzzy Logic 2. generacji.Dużego zbiornika paliwa o pojemności 290l. (z wizjerem-plexi ) wykonanego z blachy ocynkowanej, aby dodatkowo zabezpieczyć zbiornik przed korozją podczas pracy w trudnych warunkach.Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w systemOMS (operating monitoring system) kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P3-S-Simple – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym. Automatyka steruje:podajnikiem paliwa ze zbiornikapodajnikiem palnikawentylatorem ciśnieniowymzapalarkąpompą c.o.pompą c.w.u.czujnikiem poziomu paliwapompą kotłową/buforamieszaczem obwodu grzewczego – moduł B (opcja)pompą cyrkulacyjną – moduł B (opcja)buforem – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł C (opcja)Wyposażenie opcjonalne:czujnik temperatury zewnętrznejczujnik c.o.czujnik c.w.u.kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotłatermostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowytermostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowyczujnik temperatury z regulacjązestaw sondy lambda EcoLAMBDAdodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)moduł internetowy EcoNET• automatyczny start palnika• automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic II generacji• kontrola płomienia za pomocą fotokomórki• niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania• niski pobór energii elektrycznej• kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie• 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania• funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień• rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – obniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych•wkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność• funkcja autoczyszczenia , automatycznie usuwa osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych• owies – konstrukcja palnika umożliwia spalanie owsaWYMIENNIKWykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów.Dlaczego wybraliśmy stal?uzyskiwanie maksymalnych sprawności;możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;mała wrażliwość na brak wody;mała wrażliwość na kamień kotłowy;mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.WAŻNE! Kocioł Twin Bio NE 12 kW został przebadany w akredytowanym laboratorium badawczym i posiada certyfikat Ecodesign (ekoprojektu).Spełnia wymagania do programu „CZYSTE POWIETRZE”.Emisja zanieczyszczeńSpalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli.Sposób zasilania paliwemRodzaj paliwaNominalnamoccieplnakWGraniczne wartości emisji zanieczyszczeń COOGCPyłmg/m3 przy 10 % O2aKlasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 3bKlasa 4Klasa 5Ręczny Bioge-niczne≤ 505000120070015050301507560> 50 ≤ 1502500100150> 150 ≤ 5001200100150Kopalne≤ 505000150125> 50 ≤ 1502500100125> 150 ≤ 5001200100125Automa-tyczny Bioge-niczne≤ 503000100050010030201506040> 50 ≤ 150250080150> 150 ≤ 500120080150Kopalne≤ 503000100125> 50 ≤ 150250080125> 150 ≤ 500120080125a w odniesieniu do spalin suchych, 0oC, 1013 mbarb Kotły dopuszczone do spalania paliw klasy E wg 1.2.1 lub „e” wg 1.2.3 nie muszą dotrzymywać wymaganych wartości granicznych dotyczących pyłu podane w niniejszej tablicy. Rzeczywista emisja pyłu nie powinna być większa niż 200 mg/m³ przy10 % O2 i powinna być podana w dokumentacji technicznej. Sprawność cieplna kotłówObjaśnieniaQ – moc cieplna w kWηK- sprawność cieplna w %1- klasa 32 -klasa 43 – klasa 5Rysunek — Sprawności cieplne kotła w procentachDla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 – 84% a dla klasy 5 – 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%.Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze posiadające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty, np. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno , Czechy). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi:LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH w ŁodziINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w ZabrzuLABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w WarszawieGranulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN ISO 17225-2:2014 – klasa A1• granulacja 6±1mm; 8±1mm• długość 3,15 ≤ L ≤ 40• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg• zawartość popiołu ≤ 0.7%• wilgotność ≤ 10 %• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° COwies• wilgotność poniżej 12 %PARAMETRTB NE12 kWTB NE 16 kWTB NE 24 kW TB NE 32 kWZakres mocy cieplnej (pelet) [kW]3.6-125 – 167 – 249,6-32Metoda regulacjiFuzzy Logic 2Fuzzy Logic 2Fuzzy Logic 2Fuzzy Logic 2Klasa kotła wg PN-EN 303-5:20125555Klasa efektywności energetycznejA+A+A+A+Pojemność wodna [L]445865102Maks. ciśnienie pracy [bar]2222Maks. temp. pracy [°C]85858585Ciśnienie testu [bar]4444Ciąg kominowy [mbar]0.15 – 0.250.15 – 0.250.15 – 0.250.15 – 0.25Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C]140/90140 / 90140 / 90140/90Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]45454545Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej /minimalnej mocy cieplnej [kg/h]2.4/0.73/0.94.5/1.46.2/1,9Średnica czopucha [mm]127159159159Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]G1 1/2″G1 1/2″G1 1/2″G1 1/2″Zasilanie [V]230230230230Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]400400400400Waga270290319500Pojemność zbiornika paliwa standard [L]290290290290Wymiary otworu załadowczego zbiornika[mm]737x601737x601737x601737x601

dachówka karpiówka, solarmax, legnica fakty i opinie, schemat podłączenia zasobnika ciepłej wody użytkowej, deklaracja zgodności ce, bruk bet praca, delaminacja, ip huawei, spalanie peletu, ile sie, ocieplenie starego domu a wilgoć, jak zbudować kampera, ładowanie samochodu elektrycznego, ludzkie wady
yyyyy